ERIKA GIVELL

Om mig

Det flera tusen år gamla mönstret - Livets blomma - sägs vara en symbol för den perfekta harmonin och en metafor för samhörigheten mellan allt i universum. I samspel och i samklang med djur och natur skapar vi harmoni inom oss själva och i vår omgivning. Jag tycker om den tanken.

Alla foton på den här hemsidan har jag själv tagit, ja utom det på mig själv. När jag blev utbränd för många år sedan blev kameran mitt första redskap på den långa vägen tillbaka. Under mina vandringar i naturen hjälpte mig kameran att vara närvarande och att se. För att kunna njuta av och få ta del av all kraft och energi som finns i naturen så måste vi vara där med alla våra sinnen.
En del foton använde jag som förlagor när jag målade. Måleriet var ännu en av de mycket viktiga delarna som hjälpte mig på vägen mot helhet. Idag låter jag min intuition vägleda mig i mitt måleri.

Djuren har alltid stått mig nära. Vetskapen om att vi kan kommunicera med djuren telepatiskt är en övertygelse jag haft sedan skolåren men det är inte förrän på senare år som jag själv börjat väcka den förmågan till liv igen.
Vi har alla en mängd förmågor som ligger slumrande inom oss. Genom att vara i naturen kan vi komma i samklang med den och med oss själva. Vi är en del av naturen precis som djuren. Läs mer om djurkommunikation på min sida www.djurtolk.nu

Att meditera har blivit en självklar del av min dag. En balans mellan stillhet och aktivitet är viktig för mig. 

Jag har min ateljé i en gammal fiskaffär i fina kustsamhället Mönsterås. Orginalgolvet av stenplattor är kvar så också golvbrunnarna. Från mina stora fönster följer jag livet och blickar ut över den vackra Mönsteråsviken.

Själv bor jag lite längre ut i kustbandet, på Oknö. Här vandrar jag längs kusten och sparar mina upplevelser i mitt inre. När jag tar fram färg och dukar har jag ingen skiss eller förlaga. Jag jobbar direkt och intuitivt.

"Erika Givells konst för oss in i en naturens lustgård. Med ljus och klar färgskala delar hon med sig av en subtil vacker och hemlighetsfull värld. Vad viskar de i den världen? Hur känns vinden mot kinden? Landskapen och människans väsen utforskas med försiktighet och tolkas kärleksfullt och ljust."  Ylva Hermansson Sköld på Galleri Kosmos