ERIKA GIVELL

Varmt välkommen!

Här kan du ta del av min konstnärliga verksamhet, men också den del av mitt liv som handlar om att lyssna på djuren. Som djurtolk kommunicerar jag med djuren telepatiskt. 

I mitt måleri vävs allt samman...