ERIKA GIVELL

Jag har min ateljé i en gammal fiskaffär i det fina kustsamhället Mönsterås. Originalgolvet av stenplattor är kvar så också golvbrunnarna. Från mina stora fönster följer jag livet och blickar ut över den vackra Mönsteråsviken.

Själv bor jag tillsammans med min kärlek Lennart lite längre ut i kustbandet, på Oknö. Här vandrar jag längs kusten och njuter av närheten till naturen. När jag började måla för många år sedan så var det naturen som jag avbildade. Jag målade bilder i akvarell men senare i olja. Under åren på konstskolan i Skogsby på Öland tog akrylen allt större plats i mitt måleri.

Jag har genom åren prövat olika tekniker, material och uttryck. Just nu målar jag med akryl, mycket på grund av dess mångsidighet. Den kan både ha akvarellens transparens och oljans pastosa känsla.

Jag är född 1966 och uppvuxen i Kalmar. Konst och musik har alltid varit en naturlig del av mitt liv med en farfar, Alex Sjögren, som var konstnär/violinist och min mamma Monica Givell som var textilkonstnär. Min pappa Inge Sjögren var musiker/cellist. 

I tonåren flyttade vi till Öland. Mitt liv i Gärdslösa på östra Öland tog mig närmare djur och natur och på så sätt mig själv. Jag drivs av ett behov av att ge liv åt det som inte syns med blotta ögat, det som jag med skärpta sinnen kan låta framträda på min målarduk. Och jag vill bjuda in dig att ta del av den här världen. Lyssna med alla dina sinnen, låt varandet leda dig in i bilden.