ERIKA GIVELL

Välkommen !

 

Vill du förstå ditt djur bättre?

Att vara djurtolk/djurkommunikatör innebär att jag lyssnar till och tolkar djur. Vi kan lära oss mycket, både om djuren och om oss själva när vi tar del av det djuren förmedlar. 

Beteenden som vi upplever som ett problem är ofta ett uttryck för något. Det kan vara i den dagliga samvaron eller på träning. Genom att lyssna och klargöra kan vi finna vägar att lösa dessa.

Under fliken  "referenser" kan du läsa om andra djurägares erfarenheter från en konsultation. Flertalet av kommentarerna där har gjorts av djurägare vars djur jag har kommunicerat med på distans. 

Gå in på min instagramsida djurtolk.erika så får du ta del av mina senaste kommunikationer.

Djurkommunikation ersätter inte veterinärvård! 

Kontakta veterinär om du misstänker att ditt djur inte mår bra!