ERIKA GIVELL

Blogg

Än så länge mycket sporadiskt skrivande här

LEK

2020-08-21

Jag tycker om att leka. Att leka stärker vår kreativa sida. Där kan man kliva förbi gränserna och pröva nytt, helt opretantiöst. När jag skapar mina konstkort så är det lek för mig. Särskilt när jag gör collage av småbitar av papper eller duk. Det är en speciell känsla med att klippa och klistra. Leken är viktig både för stora och små.

Att leka med mina älskade barnbarn är också fantastiskt roligt. 

"Leken skapar sammanhang där ord och begrepp får mening. Ett ord som kvitto till exempel, som enskild glosa blir det ett fragment men när barnen leker affär fyller ordet en funktion och betydelsen blir det tydlig.

Det finns fler vinster med leken. Som att barnen blir aktiva deltagare och inte passiva mottagare. Eller att små barn kan förstå abstraktioner som stor och liten genom att på egen hand undersöka konkreta föremål. Dessutom lär leken oss att fantisera; i leken kan vi föreställa oss hur saker kan vara annorlunda – något som är grundläggande för vår förmåga att förstå omvärlden." 

Källa: www.forskning.se

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: